Společná advokátní kancelář Anděl & Svobodová

Úvod

Advokátní kancelář Anděl & Svobodová byla založena v roce 1999.

Svoji činností se specializuje na oblast obchodního, občanského a trestního práva v širším slova smyslu.

Advokátní kancelář usiluje o vysokou kvalitu poskytovaných právních služeb. Mezi hlavní přednosti kanceláře patří profesionalita, flexibilita, organizační schopnosti včetně řešení krizových situací s upřednostněním osobního přístupu.

Služby

Advokátní kancelář poskytuje poradenství v oblasti soukromého práva, právních disciplínách týkajících se chodu podnikatelských subjektů. Zabývá se též nemovitostními transakcemi, prodejem, pronájmem, developerskými projekty. Kancelář dále poskytuje poradenství v oblasti insolvenčního práva, veřejných zakázek, zastupuje klienty před rozhodci. Nedílnou součástí právních služeb je i poradenství  v oblasti rodinného práva, vymáhání pohledávek, správního práva a v neposlední řadě i trestního práva.

Ostatní služby 

V případě potřeby má kancelář k dispozici odborníky, kteří poskytují i jiné druhy právních služeb a služeb souvisejících, tedy notářské kanceláře, exekutory, rozhodce, daňové poradce.

Těšíme se na Vaši návštěvu po předchozí dohodě.


mapa

JUDr. Roman Anděl

Mgr. Gabriela Otras Svobodová

Bc. Veronika Lišková DiS